4C's


אנו מאמינים שלכל אישה מגיע להרגיש את היופי והנצחיות שרק יהלומים יכולים להעניק. לכן משימה ראשית אצלינו במגל היא 'דמוקרטיזציה של יהלומים' והפיכת תכשיטי יוקרה זמינים ונגישים לכל אישה. 

המכון לחקר היהלומים וגמולוגיה GIA הגדיר בשנות ה-40 את ארבעת הקריטריונים לבחינת והכשרה של יהלומים. 


Carat - קארט

קארט הוא משקל היהלום, מתואר לרוב במיליגרם. אנשים נוטים לחשוב שהקארט הוא המרכיב החשוב ביותר בבחירת האבן. עם זאת, אבן יכולה להיות כבדה אך באיכות ירודה ושוויה יהיה נמוך מאוד. לכן חשוב להתבונן בכל הפרמטרים שכן הקארט לבדו אינו קובע את מחיר או איכות האבן. 

 

 Color - צבע

סולם הצבעים של המכון הגאומולגי הינו מd ועד z. האיכות הגבוהה ביותר למעשה נטולת צבע, כלומר - נקייה מצבע. כך צבע d למעשה משקף 0 צבעוניות בתוך האבן. ככל שצבע האבן מתקרב לאות z כל ייראה צהוב או חום יותר. ככל שהיהלום יותר צבעוני, הוא למעשה מכיל אטומי גז. 


Clarity - בהירות

הבהירות של האבן היא מידת הטוהר והניקיון שלה. גם הטוהר נרשם דרך המכון הגאומולוגי. כאמור, יהלומים הינם תוצאה של פחמן מחמומם ומופק באופן טבעי על ידי כדור הארץ. כדי להגדיר את מידת הבהירות או הניקיון של היהלום יש לבחון אותו הגדלה של x10 על מנת לבחון עקבות של זימונים שנוצרים על ידי הפחמן. VVS מייצג את המידה הנקייה ביותר של בהירות. משמע, הסתכלות לתוך היהלום ואי זיהוי של גבשושים. 


 Cut - חיתוך

לבסוף, כל יהלום גלם עובר ליטוש ומקבל את צורתו הסופית. הליטוש יעשה על פי חישוב של השתקפות האור ביהלום. כלומר, כיצד היהלום מחזיר את אור השמש. לרוב אנשים מייחסים את יופי היהלום לחיתוך שלו. 


במגל אנו מציעים יהלומים טבעיים במשקלים שונים החל מ-0.03 קארט ועד 0.5 קארט. 


תחת שרשרת הסוליטר שלנו מגיעה עד 0.5 קארט וצבעה הינו h/i (כלומר, כמעט נטול צבע לחלוטין על פי המכון) והשרשרת מציעה בהירות של SI1/SI2. 

לעומת זאת, צמיד מיתרי האהבה, מציע יהלומים עד 0.1 קארט אך עם ניקיון של VS2/SI1 (ניקיון אבן ברמה גבוהה מאוד). 


כעת, אתם מכירים את ארבעת העקרונות שעליכם לשקול בבחירת יהלום, תוכלו למצוא אצלינו תחת כל מוצר את פרטיו. בטוחים שתמצאו את אשר תאהבו במגל.